Připraveny jsou pro Vás travní směsi

Trávníkové (technické)
  Sportovní
  - Hřišťová standard
  - Hřišťová do polostínu
  - Hřišťová přísev
  - Hřišťová profi
  - Golfová pro dráhy a odpaliště
 
Užitkové a rekreační
  - Parková
  - Parková do polostínu
  - Parková pro sušší stanoviště
  - Univerzál
 
Krajinné
  - rychlé ozelenění
 
Speciální využití
  - připravené podle přání zákazníka
 
Zemědělské travní směsi
  Luční
  - luční směs
  - luční bez jetele
  - luční sušší stanoviště
  - luční vlhčí
 
Pastevní
  - pastení
  - pastevní raná
  - pastevní pro koně
 
Jetelotravní
  - jetelotráva běžná
  - jetelotráva intenzivní víceletá
  - greeningí